Євсєєва Марія Василівна

Навчально-методична робота

Навчально-методичні матеріали з дисциплін:

Хімія з основами біогеохімії та Хімія (для спеціальностей 101 "Екологія" гр. ЕКО-17б та 183 "Технології захисту навколишнього середовища" гр. ТЗД-17б, 1 курс)

Фізична та колоїдна хімія дисперсних систем (для напряму підготовки 6.040106, гр. ЕКО)

 • Фізична та колоїдна хімія. Збірник задач / під. ред. Кабачний В. І. Видавництво НФАУ, 2001 р. - 208 с. (частина 1, частина 2)

Загальна хімія (для напрямів підготовки 192 "Будівництво та цивільна інженерія" і 144 "Теплоенергетика" гр. 1 - 3 Б та ТЕ, 
1 курс, 2016-2017 н. р.)

Загальна хімія (для спеціальностей 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" гр. 1-6 Е-17б, 153 "Мікро- та наносистемна техніка" гр. МНТ-17б, 163 "Біомедична інженерія" гр. БМІ-17б та 171 "Електроніка" гр. ЕЛ-17б,  1 курс)

Хімія та Загальна хімія (для напрямів підготовки 6.050601, гр. ТЕ та 6.06010101, -103, -107 гр. Б, БМ, БТ, 1 курс)

Основні довідкові таблиці з хімії для студентів всіх спеціальностей

Методичні вказівки до контрольних робіт з хімії для молодших спеціалістів


Навчальні посібники з грифом МОН України:

 1. Ранський А. П., Євсєєва М. В., Гордієнко О. А. Органічна хімія. Теорія та практикум: навч. посібник (МОНУ). - Віниця: ВНТУ. – 2011 - 210 с.
 2. Ранський А. П., Євсєєва М. В., Гордієнко О. А., Звуздецька Н. С. Хімія: навч. посібник (МОНУ) - Вінниця ВНТУ. – 2012. - 147 с.
Навчальні посібники з грифом ВНТУ:
 1. Євсєєва М. В. Основи екології / М. В. Євсєєва. – Вінниця : ВДТУ, 2000. – 96 c
 2. Євсєєва М. В., Гордієнко О. А., Звуздецька Н. С. Хімія неметалів. Лабораторний практикум. Навчальний посібник. - Вінниця: ВДТУ. - 2003. - 74 с.
 3. Гордієнко О. А., Євсєєва М. В., Звуздецька Н. С. Аналітична хімія. Частина 1. Якісний аналіз. Лабораторний практикум. – Вінниця: ВНТУ, 2008. – 111 с.
 4. Органічна хімія. Теорія та лабораторний практикум: навчальний посібник / А. П. Ранський, М. В. Євсєєва, О. А. Гордієнко; під. ред. А. П. Ранського. - Вінниця: ВНТУ, 2010. - 209 с.
 5. Хімія для студентів-іноземців підготовчих факультетів технічних вищих навчальних закладів: навчальний посібник / Ранський А. П., Євсєєва М. В., Гордіенко О. А., Звуздецька Н. С. - Вінниця: ВНТУ, 2010. - 147 с. 
 6. Хімія. Теорія та практикум: в 2-х ч. Навчальний посібник / А. П. Ранський, М. В. Євсєєва, О. А. Гордієнко, Н. С. Звуздецька – Вінниця : ВНТУ, 2016. Ч.1 – 106 с.
 7. Хімія. Теорія та практикум: в 2-х ч. Навчальний посібник / А. П. Ранський, М. В. Євсєєва, О. А. Гордієнко, Н. С. Звуздецька – Вінниця : ВНТУ, 2016. Ч.2 – 98 с.
 8. Електрохімічні процеси. Теорія та практикум: навчальний посібник / М. В. Євсєєва, А. П. Ранський О. А. Гордієнко, – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 111 с.

Методичні вказівки:

 1. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Техноекологія” для студентів напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”. / Уклад. Н. С. Звуздецька,
  М. В. Євсєєва, І. В. Васильківський, О. А. Гордієнко, П. М. Турчик, – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 65 с.

 2. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Фізико-хімічні методи аналізу навколишнього середовища” для студентів напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” / Уклад. А. П. Ранський, О. А. Гордієнко, М. В. Євсєєва, Н. С. Звуздецька. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 47 с. 
 3. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з хімії. Частина 1 / Уклад.  А. П. Ранський, М. В. Євсєєва, О. А. Гордієнко. – Вінниця : ВНТУ, 2016. –  55 с.
 4. Методичні вказівки до лабораторних робіт з хімії для іноземних слухачів підготовчого відділення / Уклад. М. В. Євсєєва, О. А. Гордієнко, Н. С. Звуздецька. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 41 с.
 5. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з хімії. Частина 2 / Уклад. О. А. Гордієнко, М. В. Євсєєва, А. П. Ранський. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 51 с.
Дистанційне навчання*:

* - для доступу до дистанційних курсів та метеріалів для дистанційного навчання необхідно зареєструватись, авторизуватись в системі дистанційного навчання ВНТУ (на сйті http://cde.vntu.edu.ua) та подати заявку на вивчення обраного курсу.